Tentoonstelling De Kribbe: Grenzeloos Uitgestald

26 november 2020 t/m 3 januari 2021

De geschiedenis van de kerststal begint al in 1223, wanneer Sint Franciscus van Assissi een manier zoekt om het kerstverhaal dichter bij de belevingswereld van de gewone mens te brengen. Dit weet hij te bereiken door het verhaal uit te laten beelden door levende dieren en mensen. In de eeuwen erna verspreidt dit gebruik zich over de rest van de katholieke wereld. Uit praktisch oogpunt worden de levende dieren en mensen vervangen door beeldjes van bijvoorbeeld hout of klei. Het wordt een volkskunst die in elk land haar eigen kenmerken heeft en tradities kent.

Deze tentoonstelling reist door verschillende landen waarin de Congregatie Zusters van het Arme Kind Jezus actief is om die verschillende kenmerken en tradities te tonen. Kom naar het museum en laat je verrassen!

Er geldt geen toeslag op de reguliere entreeprijs voor deze tentoonstelling. Vooraf reserveren is verplicht.