De Collectie

Paramenten
In de negentiende eeuw werd in veel kloosters gehandwerkt. Met de gedachte dat een klooster zelfvoorzienend moet zijn, werd kleding gemaakt voor eigen gebruik, maar ook alle textiel dat in de kerk wordt gebruikt: van priesterkleding tot altaarkleed. Ook de Congregatie van Zusters van het arme kind Jezus maakte kerkelijke textilia, of paramenten, maar zij onderscheidde zich door de hoge kwaliteit en een vernieuwende stijl van hun borduurwerk. Ruim een eeuw lang maakten de zusters in Simpelveld en elders de meest schitterende paramenten. De laatste decennia worden ze niet meer als gebruiksvoorwerp benut en zijn ze herontdekt als kunstschatten. De ongekend hoge kwaliteit en het vakmanschap van de stukken waar soms tientallen jaren aan is gewerkt maken dat de collectie van Museum de Schat van Simpelveld tot de absolute wereldtop behoort.

parament
LR091Museum

Wassen beelden
Als blijk van waardering maakten de zusters kleine wassen beelden van het Christuskind, bedoeld voor in de kerststal. Met de aandacht die zo kenmerkend is voor alles wat de zusters deden, groeide het wasatelier en kwamen er al spoedig verzoeken om meer figuren. De soms levensechte figuren van was werden geschonken aan of verkocht naar vele landen. Het museum heeft een aantal groepen gerestaureerd en in oude luister hersteld. Daarnaast krijgt de bezoeker inzicht in het maakproces van deze kunstwerken.

Kloosterleven
Museum de Schat van Simpelveld is gevestigd in Huize Loreto. Dit kloostercomplex bestond in zijn hoogtijdagen uit zeven gebouwen en tientallen hectaren grond. Er woonden honderden zusters die een op zichzelf staande gemeenschap vormden. Centraal daarin stond de zorg voor kinderen. Er was opvang voor wezen en arme kinderen, er werd onderwijs gegeven en voor de kinderen van gegoede families was er een pensionaat. Het museum biedt u een blik in het leven in Huize Loreto zoals dat tussen 1877 en 2012 werd beleefd.

LR262Museum
LR102Museum

Kerkschatten
De schatkamer vormt het hoogtepunt van het bezoek aan Museum de Schat van Simpelveld. Daarin zijn de meest uitzonderlijke en waardevolle exemplaren te vinden van de paramenten uit de eigen verzameling. Daarnaast zijn daar ook hoogtepunten te bewonderen uit het bezit van de meer dan honderd vestigingen die de congregatie heeft gehad: schilderijen, gouden kelken, met diamanten bezette monstransen en middeleeuwse sculpturen. De gevarieerde en schitterende inventaris van de schatkamer zal u zeker niet onberoerd laten.

Clara Fey
Vanzelfsprekend wordt in Museum de Schat van Simpelveld uitgebreid stilgestaan bij de bijzondere vrouw die aan het begin stond van de congregatie en het klooster. Clara Fey (1815-1894), stichteres van de Zusters van het arme kind Jezus, was de dochter van een welvarende textielfabrikant uit Aken. Zij zag de gevolgen die de industriƫle revolutie had op de kinderarbeid, waarbij de meeste werknemers jonger waren dan twaalf jaar. Zij zag het als haar roeping om deze kinderen te helpen, aanvankelijk in haar geboortestad Aken, maar mettertijd hebben de zusters kinderen opgevangen in zestien landen.

Uiteraard is er speciale aandacht voor haar zaligverklaring die in mei 2018 groots werd gevierd.

141Museum