Educatie

Het educatieve programma wordt op dit moment opnieuw samengesteld. Als u vragen over het komende educatieve programma heeft kunt u contact met ons opnemen.

De educatieve taak van Museum de Schat van Simpelveld is bijzonder belangrijk. Het museum plaatst het materiële en immateriële erfgoed van het voormalige klooster in een cultuurhistorische en esthetische context.

Bovendien daagt het museum uit om actief te leren over het verleden en het heden door middel van kijken, denken en doen.  De doelstelling is om het historische besef bij kinderen te vergroten en de nieuwsgierigheid naar kunst en cultuur te prikkelen.

kind educatie foto