Praat mee tijdens de tentoonstelling SISTERHOOD

Wil jij, aan de hand van een artistieke ervaring, met anderen in gesprek gaan de positie van vrouwen* in deze maatschappij? Dan willen we je van harte uitnodigen om deel te nemen aan ons participatieproject SISTERHOOD!

Deze zomer zal in Museum de Schat van Simpelveld de tentoonstelling SISTERHOOD te zien zijn. Het is een tentoonstelling over zes verschillende vrouwen – zusters, kunstenaars – uit zes verschillende tijdsperiodes binnen de negentiende en twintigste eeuw. Deze vrouwen kregen elk te maken met de uitdagingen die hoorden bij het vrouw-zijn in hun eigen tijd. Al deze vrouwen maakten kunst die in meerdere of mindere mate reflecteerde op die uitdagingen. We hebben aan zes hedendaagse vrouwelijke dichters gevraagd om te een gedicht te schrijven vanuit hun perspectief over de kunst van deze vrouwen, de keuzes die zij wel of juist niet gemaakt hebben en de kansen die ze hadden of juist de beperkingen waarmee ze te maken kregen.

Naast de tentoonstelling bestaat SISTERHOOD ook uit een participatieproject. Dat betekent dat we jou uitnodigen om zelf mee te praten óver en ín de tentoonstelling. We ontvangen groepen mensen die zich identificeren als vrouw of op enige manier betrokken voelen bij het vrouw-zijn om met elkaar in gesprek te gaan over de thema’s uit de tentoonstelling: vrouwenrechten, -plichten en -keuzes. We willen voorbij gaan aan polarisatie en discussie, maar juist nader tot elkaar komen en meer te weten komen over elkaars ervaringen, ideeën en dromen. Door in gesprek te gaan met een breed scala aan mensen belichten we verschillende aspecten van het vrouw-zijn in de eenentwintigste eeuw.

Herkennen hedendaagse vrouwen zich nog in de dromen van een andere vrouw uit een andere generatie? Zijn deze dromen inmiddels bereikbaar of botsen ze nog altijd tegen een glazen plafond? Tijdens het gesprek worden de deelnemers uitgedaagd om net als de zusters ook een artistieke opdracht uit te voeren in de vorm van een workshop. Dit vanuit de theorie dat wanneer je handen aan het werk zijn, de geest op een andere manier ruimte krijgt. De workshops worden in een aparte ruimte van het museum uitgevoerd. Op deze manier kunnen er geen reguliere bezoekers binnen lopen tijdens het gesprek. Mede hierdoor zorgen wij voor een veilige omgeving voor alle deelnemers. De data van de workshops worden gepland in onderling overleg.

Voorafgaand aan het gesprek bekijken we kort zowel de permanente collectie als de tijdelijke tentoonstelling. Van het gesprek worden audio-opnames gemaakt. Na afloop van het project worden er fragmenten, zoals een passage of een zin, gebruikt in de tentoonstelling. Deze geluidsfragmenten zullen volledig anoniem zijn. Enkel het geluid is hoorbaar, zonder vermelding van een naam.

Wil jij deelnemen aan dit bijzondere project? Vul dan vandaag nog het aanmeldformulier in.

Heb je eerst nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen via sisterhoodsimpelveld@gmail.com.

*Waar we vrouwen schrijven, bedoelen we personen die zich identificeren als vrouw.