Lezing dr. Charles van Leeuwen

Een schat van menselijkheid en geloof.
De heilige Franciscus van Sales als inspirator.

Op de voorlaatste zondag van de tentoonstelling Alles uit liefde in Museum de Schat van Simpelveld geeft Charles van Leeuwen een lezing over de inspiratie die Franciscus van Sales gaf aan vele congregaties, met name in de tweede helft van de 19e eeuw.

Charles van Leeuwen is werkzaam aan de Universiteit Maastricht en gespecialiseerd in religieuze geschiedenis. Hij is onder meer auteur van de boeken Heilige voorbeelden (2001), Vuur dat blijft branden (2005) en Missie van Barmhartigheid (2021) en bestuurslid van de Beweging van Barmhartigheid.

Veel kloosters, scholen en liefdadigheidsbewegingen lieten zich in de 19e eeuw inspireren door de Franse heilige Franciscus van Sales. Deze lezing gaat over het geheim van die inspiratie. Wat had Franciscus van  Sales, dat hij zoveel mensen wist, en nog steeds weet aan te spreken? Dat hij overal in Europa aan de basis staat van projecten van opvoeding, liefdadigheid, armoedebestrijding en religieus leven? We staan in deze lezing in het bijzonder stil bij het werk van de Nederlandse bisschop Zwijsen, de Italiaanse priester Don Bosco en de Duitse ordestichter Clara Fey, die elk met grote aantallen volgelingen enorme katholieke en kerkelijke projecten begonnen om de samenleving menselijker en leefbaarder te maken. De inspiratie van Franciscus van Sales speelde in hun succes een sleutelrol.

Deze lezing vindt plaats in het kader van de tentoonstelling Alles uit liefde, in Museum de Schat van Simpelveld, ter gelegenheid van het 400e sterfjaar van Franciscus van Sales. De lezing is op zondag 22 januari en begint om 14.30 u. De toegang tot de lezing is vrij, men betaalt alleen toegang voor het museum inclusief de tentoonstelling Alles uit liefde.