Alles uit liefde – 1 oktober 2022 t/m 29 januari 2023

“Doe alles uit liefde en niet omdat het moet.” Deze uitspraak van Franciscus van Sales is dé rode draad door de tentoonstelling gewijd aan deze heilige bisschop. Dit jaar is het 400 jaar geleden dat hij overleed.

Laat je onderdompelen in spiritualiteit van zachtmoedigheid, geduld, vriendschap en vrijheid. Franciscus van Sales nodigt uit jezelf te zijn en dat zo goed mogelijk. De tentoonstelling biedt een overzicht van zijn leven en gedachtegoed.

Door de eeuwen heen heeft zijn visie mensen tot actie aangezet om liefdevol te leven. Vele congregaties zetten zich in voor zieken en hulpbehoevenden, voor onderwijs en jeugdzorg en voor ontwikkelingskansen in alle landen van de wereld.

Ook mensen die niet gelovig zijn vinden zijn uitspraken inspirerend. Zijn boodschap ‘met een lepel honing vang je meer vliegen dan met een vat azijn’ is na 400 jaar nog steeds actueel en universeel. Zeker de moeite van het onderzoeken waard.

Dat deze tentoonstelling plaatsvindt in Museum de Schat van Simpelveld is geen toeval. De Zusters van het Arme Kind Jezus lieten zich inspireren door Franciscus van Sales. Zijn spiritualiteit is dan ook op meerdere plekken in het museum terug te vinden. 

Voor kinderen is er genoeg te zien en te beleven: een aangepaste informatiefilm, een speurtocht en een creatieve tafel.

Initiatiefnemers van de tentoonstelling:

Oblaten van Sint Franciscus van Sales
www.oblaten.osfs.nl

Salesianen van Don Bosco
www.donbosco.nl/franciscus van-sales

Gratis rondleidingen

Er worden gratis rondleidingen door de tentoonstelling gegeven op zondag 13 november en 11 december en op zaterdag 7 januari van 14:30 uur tot 16:30 uur. Aanmelden is niet nodig. Om deel te kunnen nemen aan de gratis rondleiding is wel een geldig entreebewijs voor het museum vereist.

Lezingen en boekpresentaties

Gedurende de loop van de tentoonstelling vinden er op diverse momenten lezingen en boekpresentaties plaats. Deze zijn – met een geldig entreebewijs voor het museum – gratis toegankelijk. Aanmelden is niet nodig.

Zondag 27 november – 14:30u: boekpresentatie door Francien van de Beek

Zaterdag 17 december – 14:30u: lezing door Mariecke van de Ven

Zondag 22 januari – 14:30u: lezing door Charles van Leeuwen

MEER INFORMATIE

27 november 2022 14.30 u

Lezing over ‘Heilige liefde’ in Museum de Schat van Simpelveld.

HEILIGE LIEFDE

Hoe Franciscus van Sales ons stap voor stap inwijdt in de heilige liefde

Niet voor niets is Franciscus van Sales de patroonheilige van schrijvers. Zijn poëtische taal doet de mens vertragen en maakt het stil van binnen. Betrokken als hij is bij de menselijke ziel die zoekt naar religieus leven neemt hij de lezer mee in de hoop dat ze goede overwegingen in zijn teksten zullen vinden. Daarin is hij bescheiden en wil hij niemand voorbijstreven. Hij houdt van zijn Kerk, van de Liefde, en beseft dat een kloosterleven niet voor iedereen is weggelegd. Juist daarom is hij gaan schrijven, aan velen, om hen te helpen godvruchtig te leven in een wereld vol beweging. In zijn boek Inleiding tot het devote leven richt hij zich tot Philotea. In het boek Verhandelingen over de liefde tot God gebruikt hij als aanhef Theotimus. Vrouwen en mannen waren voor hem gelijk. Hij wist als geen ander hoezeer de menselijke geest kon verlangen naar diepgang, naar stilte, naar geestelijk leven.

Hij was zich bewust van de tijd waarin hij schreef. Francien van de Beek hertaalde deze twee boeken naar de huidige tijdgeest, omdat ze voor haar nog steeds van grote waarde zijn.

Francien van de Beek (1951) is auteur van Heilige aandacht – meditatie oefeningen van Franciscus van Sales (2007) en Heilige liefde – wanneer uw wil en mijn wil samenvallen (2021). Ze besteedde een belangrijk deel van haar leven aan het bestuderen van meerdere religieuze tradities. Franciscus van Sales is haar patroonheilige.