Franciscus als bestuurder van zijn bisdom en van bijna 600 parochies

Franciscus van Sales zal diverse malen Parijs bezoeken. Eerst voor zijn studie, daarna om geld voor opleiding van priesters in de Chablais te vragen en nog later om te bemiddelen in een huwelijk tussen de zus van Lodewijk XII en de zoon van de hertog van Savoie.

Bij zijn laatste bezoek aan Parijs ontmoet hij Vincentius a Paulo, die net als Franciscus graag een kloosterorde wilde stichten die zieken zou bezoeken. Bij Vincentius lukt hetgeen waar Franciscus van Sales niet in slaagde. In die ontmoetingen vraagt Franciscus van Sales aan Vincentius om de geestelijk begeleider te worden van de twee Visitatiekloosters die Jeanne de Chantal in Parijs gesticht had.

De faam van Franciscus van Sales als kundige bestuurder met een groot netwerk bracht ka rdinaal de Retz op de gedachte om Franciscus te vragen om bisschop van Parijs te worden als zijn opvolger. De kardinaalshoed lonkte, maar Franciscus bleef trouw aan zijn eigen bisdom: ‘Ik ben met mijn bisdom getrouwd en ik kan deze vrouw niet verlaten voor een andere.’

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor deze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes en activiteiten.